Sàn Nhựa SPC THFLOOR có ưu điểm gì so với Sàn gỗ Công nghiệp:

+ Sàn Nhựa SPC THFLOOR không thấm nước, chịu nước tốt. Sàn THFLOOR được sử dụng nhiều các khu vực hơn như phòng bếp, nhà bếp, trường họp, văn phòng……..

+ Sàn Nhựa SPC THFLOOR sử dụng bề mặt nhiều lớp, đặc biệt có lớp vinyl giúp cho cách âm tốt hơn so với Sàn gỗ Công Nghiệp

Sàn Nhựa SPC THFLOOR có ưu điểm gì so với Sàn gỗ Công nghiệp:

+ Sàn Nhựa SPC THFLOOR không thấm nước, chịu nước tốt. Sàn THFLOOR được sử dụng nhiều các khu vực hơn như phòng bếp, nhà bếp, trường họp, văn phòng……..

+ Sàn Nhựa SPC THFLOOR sử dụng bề mặt nhiều lớp, đặc biệt có lớp vinyl giúp cho cách âm tốt hơn so với Sàn gỗ Công Nghiệp

Gỗ nhựa sinh thái LANDWOOD

Showing all 9 results

 • Đá siêu nhẹ LAND STONE

  6.800.000

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
  Mua hàng

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • Gỗ nhựa composite LAND WOOD

  6.800.000

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
  Mua hàng

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • Sàn nhựa SPC LAND FLOOR

  6.800.000

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
  Mua hàng

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • Đá siêu nhẹ LAND STONE

  6.800.000

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
  Mua hàng

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • Gỗ nhựa composite LAND WOOD

  6.800.000

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
  Mua hàng

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • Sàn nhựa SPC LAND FLOOR

  6.800.000

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
  Mua hàng

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • Đá siêu nhẹ LAND STONE

  6.800.000

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
  Mua hàng

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • Gỗ nhựa composite LAND WOOD

  6.800.000

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
  Mua hàng

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 • Đá siêu nhẹ LAND STONE

  6.800.000

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
  Mua hàng

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.